Defibrylatory

Podstawowym podziałem defibrylatorów jest podział na defibrylatory klasyczne oraz na defibrylatory AED półautomatyczne i klasyczne. Klasyczny defibrylator jest przeznaczony do użytku przez osoby z wykształceniem medycznym w placówkach służby zdrowia. Postęp technologii powoduje, że urządzenie, które do niedawna spełniało jedynie swoje podstawowe zadanie, dziś może pełnić wiele dodatkowych funkcji, dlatego bardzo ważna jest odpowiednia do potrzeb konfiguracja oprogramowania i wyposażenia urządzenia. Defibrylator AED półautomatyczny nie wymaga obsługi przez osobę z wykształceniem medycznym, samodzielnie analizuje rytm serca i po stwierdzeniu przez urządzeni, że defibrylacja jest zalecana informuje on użytkownika o tym fakcie. W pełni zautomatyzowany defibrylator AED działa podobnie jak defibrylator półautomatyczny, z tą różnicą, że oprócz diagnostyki samą decyzję o defibrylacji urządzenie podejmuje samo i nie wymaga on akceptacji poprzez naciśnięcie przycisku. Oferujemy defibrylatory polskich i światowych producentów.

Jeśli potrzebujesz oferty na konkretne wyposażenie  – prosimy o kontakt – przygotujemy indywidualną ofertę.

Defibrylatory – katalogi